Fundusze Unijne

euflag
prow-2014-2020-logo-kolor_0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ośrodek Wypoczynkowy Szuwarek

Informuje że

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Realizuje

Operację pn.: ” Podnoszenie jakości oferowanych usług poprzez remont i modernizację domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym Szuwarek w Chmielnie”.

Mającą na celu:  poprawę atrakcyjności Szwajcarii Kaszubskiej poprzez podnoszenie jakości oferowanych miejsc noclegowych poprzez termoizolację ścian domków letniskowych oraz wymianę stolarki okienno drzwiowej.

Efekty: 7 zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej

1 nowe miejsce pracy

Przewiduje się: wzrost liczby osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej do 2023 roku o 356.

Operacja współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020